Projekt MIMOSA

Mikrosatelit MIMOSA (MIcroaccelerometric Measurement Of Satelite Accelerations) byl vyvíjen firmou Space Devices pro Astronomický ústav AVČR. Koordinátorem projektu ze strany AsÚ byl Mgr. Radek Peřestý, který stál v čele pracovní skupiny Dynamika umělých družic.
Vědeckým cílem projektu MIMOSA bylo měření odporu armosféry a dalších vlivů negravitačního původu, které ovlivňují dráhu umělých družic Země. Aby byly výsledky měření použitelné, musela mít MIMOSA pokud možno kulový tvar a hlavní přístroj na palubě, mikroakcelerometr MACEK, bylo nutné umístit co nejpřesněji do těžiště satelitu, aby měření nebylo ovlivňováno odstředivou silou vlastní rotace satelitu.
Na palubě satelitu Mimosa byl umístěn nový model akcelerometru, MAC-03.

Satelit byl vynesen na oběžnou dráhu (300-1500 km, inklinace 50-70°), aktivace byla provedena z pozemní stanice v Panské Vsi. Jako nosič byl použit ruský SS-19, původně určený pro vojenské účely. Satelit neměl žádné možnosti manévrovat na oběžné dráze, pouze mohl pomocí magnetického subsystému ovlivňovat vlastní rotaci. Představu o uspořádání jednotlivých subsystémů satelitu je možné si udělat na základě blokového schematu.
Zvětšit MIMOSA

MIMOSA na orbitě


Technická data satelitu
 • HMOTNOST :   50kg  ±5kg

 • ROZMĚRY :   560x560x570mm

 • ŽIVOTNOST :   18 měsíců

 • NAPÁJECÍ SOUSTAVA :

  • Sluneční články :
   • GaAs panely, 200x200mm, 17 kusů
   • Výkon na začátku mise :   20W
   • Výkon na konci předpokládané doby životnosti :   13W
  • Akumulátory :   Li-Ion, 8Ah

 • TELEMETRIE :

  • Datová linka :   56k baud
  • Příkazová linka :   1200 baud
  • Majáček :   1200 baud
  • Po4et antén :   8+1

 • ORIENTACE A POLOHA :

  • Solární čidla s DSP
  • Magnetometer
  • Řízení rotace :   Aktivní, 3 magnetické cívky

 • POHON :   Žádný

 • VYVAŽOVACÍ MECHANISMUS :

  • Rozsah posunu těžiště :   ±0,6mm
  • Přesnost posunu těžiště :   0,001mm

 • PALUBNÍ POČÍTAČ :

  • Procesor :   SAB80C166
  • ROM : 8kB
  • RAM : 2MB
  • Možnost běhu programu jak z ROM tak z RAM
  • 2 identické počítače - hlavní a záložní