Microakcelerometr MAC-03


Microakcelerometr MAC-03 pracuje na elektrostatickém principu. Čidlem je krychlička umístěná v dutině krychlového tvaru. MAC-03 má oproti svému předchůdci MAC-02 (MAC-SH04) dva měřicí rozsahy a zcela novou, přesnější a méně teplotně závislou elektroniku detektoru polohy krychličky v dutině (POLDET). Podrobnější informace je možné najít v referátu Microaccelerometer MAC-03 on board of MIMOSA mini-satelite, publikovaném na 2nd IAA Symposium on Small Satellites for Earth Observation, které se konalo 12. až 16. dubna 1999 v Berlíně.

Zvětšit obrázek
Technologický model nové elektroniky POLDET